Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

mahre
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viakarna karna
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 via00monnn066 00monnn066
5991 de52
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

March 10 2017

mahre
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMerrry98 Merrry98
mahre
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeginagain beginagain
mahre
Reposted from1985 1985 viakoloryzacja koloryzacja
mahre
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir vianergo nergo
mahre
6922 bc70
Reposted fromribka ribka viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
mahre
2510 70d4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamerce merce
mahre
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaribka ribka
6069 e3f2 500

March 07 2017

mahre
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSenyia Senyia

March 05 2017

mahre
mahre
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaCiambelle Ciambelle
mahre
2044 bc7a
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms
mahre

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakudlaty kudlaty
mahre
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajustfeel justfeel

February 27 2017

8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl