Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

mahre
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
mahre

April 25 2017

mahre
6950 c5aa
Reposted fromMuppet Muppet viawolalabym wolalabym
mahre
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viawolalabym wolalabym
mahre
0579 b468 500
6132 a7f9
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianailini nailini
mahre
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viauciekam uciekam
7119 d2ee 500

andantegrazioso:
White blossom under the moon | Zhou Zi Yi

Reposted fromerithe erithe viaSenyia Senyia

April 24 2017

mahre
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaehh ehh
0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

mahre
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou
mahre
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

March 12 2017

mahre
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viakarna karna
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 via00monnn066 00monnn066
5991 de52
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

March 10 2017

mahre
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMerrry98 Merrry98
mahre
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeginagain beginagain
mahre
Reposted from1985 1985 viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl