Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

mahre
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia

November 20 2017

mahre
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viakmj kmj
mahre
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka vialajla lajla
mahre
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viatoniewszystko toniewszystko
mahre
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatoniewszystko toniewszystko
mahre
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
mahre
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viazapachsiana zapachsiana

October 22 2017

mahre
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianoelle noelle
mahre
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
mahre
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero vianiskowo niskowo
mahre
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaweakness weakness
mahre

October 19 2017

mahre
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viadobby dobby
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viadobby dobby
7533 64d4
mahre
mahre

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabeliveinme beliveinme

October 15 2017

mahre
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasouxie souxie
mahre
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl