Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

mahre
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

February 16 2017

mahre
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viaoll oll
9708 df65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazapachsiana zapachsiana
mahre
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaeffic effic
mahre
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mahre
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mahre
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
1227 860a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaever ever
mahre
mahre
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaoll oll
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viapandorcia pandorcia
mahre
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapandorcia pandorcia
mahre
8645 3de1

February 15 2017

mahre
3638 ba59
Reposted frompeper peper viamirabelia mirabelia
mahre
5325 7ddf
Reposted fromhagis hagis viabe-yourself be-yourself
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoll oll
mahre
4006 7218
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaoll oll
mahre
7797 589e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxvcth xvcth
mahre
2329 bbc6
Reposted frommisza misza viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl