Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

mahre
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir vianergo nergo
mahre
6922 bc70
Reposted fromribka ribka viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
mahre
2510 70d4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamerce merce
mahre
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaribka ribka
6069 e3f2 500

March 07 2017

mahre
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSenyia Senyia

March 05 2017

mahre
mahre
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaCiambelle Ciambelle
mahre
2044 bc7a
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms
mahre

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakudlaty kudlaty
mahre
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajustfeel justfeel

February 27 2017

8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mahre
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

February 16 2017

mahre
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viaoll oll
9708 df65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazapachsiana zapachsiana
mahre
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaeffic effic
mahre
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mahre
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mahre
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl