Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

mahre

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk vialittlegray littlegray
mahre
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasomebunny somebunny
mahre
Ciepłych słów zawsze jest za mało.
— Fisz "Drewno"
Reposted frommissyseepy missyseepy viasomebunny somebunny
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli vialavie lavie
mahre
3589 b657
Reposted fromperseweracje perseweracje viagosiuuaam16 gosiuuaam16
mahre
4976 bd92
Reposted fromidjet idjet viaFPage FPage
mahre
mahre
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela via2708 2708

May 23 2017

mahre
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
mahre

April 25 2017

mahre
6950 c5aa
Reposted fromMuppet Muppet viawolalabym wolalabym
mahre
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viawolalabym wolalabym
mahre
0579 b468 500
6132 a7f9
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianailini nailini
mahre
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viauciekam uciekam
7119 d2ee 500

andantegrazioso:
White blossom under the moon | Zhou Zi Yi

Reposted fromerithe erithe viaSenyia Senyia

April 24 2017

mahre
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaehh ehh
0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

mahre
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou
mahre
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl