Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

mahre
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina
mahre
3820 a1ff 500
Reposted from0 0 viatentacleguy tentacleguy
mahre
mahre
4445 0944
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viailovegreen ilovegreen
3656 e9f1
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via0 0

August 12 2017

mahre
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viahighlmittel highlmittel
mahre
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
mahre

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viamessinhead messinhead
mahre
1235 3280
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaohhwell ohhwell
mahre

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk vialittlegray littlegray
mahre
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasomebunny somebunny
mahre
Ciepłych słów zawsze jest za mało.
— Fisz "Drewno"
Reposted frommissyseepy missyseepy viasomebunny somebunny
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli vialavie lavie
mahre
3589 b657
Reposted fromperseweracje perseweracje viagosiuuaam16 gosiuuaam16
mahre
4976 bd92
Reposted fromidjet idjet viaFPage FPage
mahre
mahre
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl